Viták rendezése másképp

2023.05.03

A vitarendezés az egyik legfontosabb és leggyakrabban használt kommunikációs eszközünk, különösen akkor, amikor különböző helyzetek vagy álláspontok ütköznek egymással. A viták általában azt jelentik, hogy két vagy több fél, különböző álláspontot képvisel, és arra törekszenek, hogy meggyőzzék egymást az igazukról.

A vita azonban nem arról szól, hogy az egyik fél nyerjen, és a másik veszítsen, hanem arról, hogy megértsük egymás nézőpontját, és megtaláljuk a közös pontokat. Az is fontos, hogy a vita során úgy kommunikáljunk, hogy tiszteletben tartsuk a másik fél véleményét és érzéseit.

A vitarendezés során nagy segítség lehet egy strukturált megközelítés, amely segít abban, hogy a vita folyamata ésszerű és hatékony legyen. Az egyik ilyen segítő struktúra a "PERSUADE" módszer, melynek betűi a következők:

P - Probléma meghatározása: A vita megkezdésekor fontos, hogy az érintett felek egyetértésre jussanak a vita tárgyában és annak pontos meghatározásában.

E - Érvek bemutatása: Ebben a szakaszban az érintett felek kifejtik az érveiket és álláspontokat. Ez a szakasz lehetőség, a másik fél érveléseinek megértésére és kritikájára is.

R - Reakciók kezelése: Az érvek lefejtése az érzelmektől, ugyanis az érvelések során gyakran előfordul, hogy az érintetteknek kritikával kell szembenézniük. Ebben a szakaszban a vita résztvevői megvitathatják ezeket. A mediátor itt sokat segít az érzelmek kordában tartásában.

S - Szinergia keresése: Megtalálni a közös pontokat. 

U - Ugyanott maradni: A vita során figyelmet kell fordítani arra, hogy az érvelés ne terjedjen ki más témákra vagy személyes támadásokra. Ez fontos ahhoz, hogy a vita konstruktív legyen.

A - Alternatívák javaslása: A vita végén fontos, hogy a résztvevők megfontolják az alternatívákat és lehetőségeket. Ez lehetővé teszi, hogy a vita során megtalálják a közös megoldási lehetőségeket és megegyezést érjenek el.

D - Döntés meghozatala: A vita végén dönteni kell arról, hogy miként is legyen tovább. Ez teszi lehetővé az érintett felek számára, hogy megegyezzenek a lehetőségekről és megoldásokról, amelyek a vita során előkerültek.

Ezeket a szakaszokat a MEDIÁTOR segíti, támogatja és keretek között tartja.

HÍVJ bizalommal, ha veszekedés helyett MEGOLDÁSOKAT és MEGEGYEZÉST keresel.